Preprava a vrátenie tovaru


Doprava a vrátenie tovaru

 

 

 

Žiadame zákazníkov, ktorí nedostali oznámenie o platbe / odoslaní, aby si skontrolovali priečinok nevyžiadanej pošty.

 

Diely skladom odosielame do 24 hodín po pripísaní platby na náš účet. (Najmenej do 15:00 stredoeurópskeho času)

 

Diely, ktoré sú dostupné z centrálneho skladu, budú odoslané do 3 pracovných dní. V prípade vysoko špecializovaných dielov s čakacou dobou viac ako 3 pracovné dni vás náš tím bude okamžite informovať.

 

O priebehu Vašej objednávky budete informovaný emailom.

 

Tovar posielame do viac ako 160 krajín sveta. Naše zásielky sú profesionálne zabalené a odoslané prostredníctvom UPS, DHL alebo loďou alebo kamiónom.

 

Po odoslaní zásielky dostanete e-mailom sledovacie číslo a priamy odkaz na online sledovací systém, kde môžete každý pohyb spoľahlivo sledovať. Každá zásielka je poistená na plnú hodnotu tovaru. Spolu so zásielkou dostanete aj daňový doklad. Bude vám zaslaný aj prostredníctvom e-mailu.

Daňový doklad slúži zároveň ako záručný list.

 

Dodacie podmienky • Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob doručenia tovaru si môžete zvoliť v objednávke.

Objednávka bude vždy obsahovať konečnú cenu, ktorá už zahŕňa náklady na zvolený spôsob dopravy.

 

 • Kedy Vám tovar doručíme?

Dodacia lehota tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dodaciu lehotu tovaru prepravovaného externými prepravcami však nevieme ovplyvniť. V prípade problémov s dodacou dobou nás prosím kontaktujte a my sa pokúsime situáciu s prepravcom vyriešiť.

Tovar, ktorý je skladom, expedujeme spravidla do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme v čo najkratšom čase. O presnom termíne Vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto Obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nebude sa to považovať za nedodanie tovaru z našej strany alebo za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobudnete až zaplatením celej kúpnej ceny, najskôr však prevzatím tovaru.

 

 • Aký je postup pri prevzatí tovaru?

Pri preberaní tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru.

Ak zistíte nedostatky, ihneď informujte prepravcu aj nás. Ak odmietnete prevziať zásielku s poškodeným obalom, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Od okamihu prevzatia tovaru (alebo od okamihu, keď ste boli povinný tovar prevziať, no v rozpore so Zmluvou ste tak neurobili), prechádza zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru. vám.

 

 • Čo sa stane, ak tovar neprevezmete?

Ak je potrebné z dôvodov na Vašej strane tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že si tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním a uskladnením tovaru, ako aj prípadných ďalších nákladov, ktoré nám vznikli v dôsledku neprebratia tovaru. tovar.

Ak ste už kúpnu cenu zaplatili (v prípade platby pred dodaním tovaru), sme oprávnení pristúpiť k predaju tovaru aj svojpomocne v zmysle § 2126 Občianskeho zákonníka.

 

Poškodená zásielka

 

 

Poškodený balík je zákazník povinný nahlásiť do 48 hodín od prevzatia - tak prepravcovi, ako aj predajcovi. Zákazník musí vždy kontaktovať obe strany sám.

V opačnom prípade nemôže byť reklamácia uznaná.

Zákazník má právo odmietnuť prevzatie zásielky, ak je obal zjavne poškodený.

 

 

Podmienky dopravy mimo Európskej únie

 

 

Každá krajina má svoje vlastné pravidlá dovozu. Preto je možné, že pri dodaní tovaru mimo Európskej únie sa daň alebo clo vypočítajú na základe ceny, povahy alebo pôvodu tovaru. Spoločnosť Oemvwshop nezodpovedá za žiadne daňové ani colné poplatky, ak je balík zasielaný z krajín mimo Európskej únie. Ak chcete získať ďalšie informácie o dovoze dielov do vašej krajiny, kontaktujte príslušné colné orgány.

Všetci zákazníci, ktorých fakturačná a dodacia adresa sa nachádza mimo Európskej únie, nakupujú tovar z nášho e-shopu bez DPH.

 

 

Štandard DHL, UPS STANDARD / UPS EXPEDITED (mimo Európskej únie)

 

 

Spoľahlivé dodávky v rámci Európy a mimoeurópskych krajín. Keď potrebujete rýchlu a lacnú prepravu, DHL Standard, UPS Standard a UPS Expedited umožňujú spoľahlivú prepravu. Sledovacie číslo vám umožňuje skontrolovať presný čas doručenia potrebný pre vaše zásielky (vrátane možného colného odbavenia) na www.UPS.com / www.DHL.com , ktoré vám pomôžu efektívne plánovať váš čas.

 

 

Odhadovaný čas odoslania

 

 

Európska únia: 1-5 pracovných dní (štandard UPS/štandard DHL)
Mimo Európskej únie (Európa): 5-8 pracovných dní (norma UPS/norma DHL)

Krajiny mimo Európy: 8-10 pracovných dní (UPS Expedited)

 

Expresná doprava

 

UPS express, UPS expresný šetrič, DHL Express

 

Pri výbere týchto spôsobov dopravy je tovar doručený nasledujúci pracovný deň takmer vo všetkých hlavných obchodných oblastiach EÚ, ako aj v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku. Tento spôsob zaisťuje rýchle doručenie do celého sveta.

Je to globálna služba dostupná vo viac ako 160 krajinách a regiónoch.

V závislosti od krajiny sa môže dodacia lehota líšiť.

OEMVWSHOP nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielok opúšťajúcich Európsku úniu v dôsledku colného konania alebo omeškania zo strany UPS / DHL

Sadzby za dopravu

BĚŽNÝ NADMERNÝ TOVAR (NÁRAZNÍKY, PLASTY POD MOTOR, PODBLATKY, BLATNÍKY, PALUBNÉ DOSKY, KOBERCE A INÉ.

Pri tovare, ktorý je nadrozmerný (veľký a ľahký) sa cena dopravy môže líšiť od ceny uvedenej v eshope. Cena dopravy závisí od hmotnosti a rozmerov balíka. Ak suma, ktorá bola zaplatená za prepravu nezodpovedá našim nákladom, budeme Vás ihneď kontaktovať.

Väčšie objednávky (diely karosérie / motory / prevodovky atď...)

Väčšie a ťažšie zásielky posielame lodnou alebo kamiónovou dopravou po celom svete. Odoslanie zásielky nie je obmedzené veľkosťou ani hmotnosťou. Môžeme poslať čokoľvek a kamkoľvek!

Poistenie a clo:

Poistenie zásielky:

Všetky zásielky, ktoré odchádzajú od našej spoločnosti, bez ohľadu na to akým spôsobom (UPS, DHL, kamiónová doprava, lodná doprava) sú vždy poistené na plnú sumu tovaru.

Colné odbavenie zásielok:

Všetky zásielky mimo Európskej únie musia prejsť colným odbavením. K tovaru je vždy priložený daňový doklad s popisom tovaru a sumou, ktorá bola uhradená na náš účet.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre spotrebiteľa

 

 • Ako môžete odstúpiť od Zmluvy?

Ako spotrebiteľ môžete bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy Vám odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom, prípadne e-mailom a tovar bezodkladne zaslať na našu doručovaciu adresu. Na odstúpenie od zmluvy je možné použiť vzorový formulár.

  

 • Aké sú dôsledky odstúpenia od Zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa, ako keby nebola uzavretá.

Ak vám bol spolu s tovarom poskytnutý darček s vaším súhlasom, stráca darovacia zmluva odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných strán účinnosť. Darček nám musíte poslať späť spolu s vráteným tovarom.

 

 • Akým spôsobom nám vrátite tovar?


Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do ktorejkoľvek prevádzky alebo do nášho sídla. Tovar prosím neposielajte v režime na dobierku, nie sme povinní ho prijať, ak bude zaslaný touto cestou.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu, kópiu faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad o kúpe tovaru;
 • písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (pomocou nášho formulára alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému spracovaniu Vášho odstúpenia od Zmluvy v súlade so zákonnými podmienkami.

 

 • Kedy dostanete svoje peniaze späť?

 

Všetky prijaté peniaze vám vrátime do 14 dní od vášho odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme však, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali späť.

 

Okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na doručenie tovaru k Vám. Ak ste si však zvolili iný, ako nami ponúkaný najlacnejší spôsob dodania tovaru, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru .

 

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (pokiaľ nás do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy nepožiadate o iný spôsob a pokiaľ vám tým nevzniknú ďalšie náklady) alebo spôsob, akým požadujete.

 

Náklady spojené s odoslaním tovaru vráteného na našu adresu znášate Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

  

 • Čo ak je vrátený tovar poškodený?

 

Tovar pri odosielaní zabaľte do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

 

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru .

   

 • Kedy nie je možné odstúpiť od Zmluvy?

 


V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné (okrem iného) odstúpiť od týchto zmlúv :

 

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa Vášho priania alebo pre Vašu osobu (vrátane tovaru špeciálne upraveného a naprogramovaného podľa VIN čísla);
 • o dodávke tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak ste poškodili ich originálny obal;
 • o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a boli ste o tomto následku poučení.

  

 • Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy?

 

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 

 • v lehote splatnosti sme od Vás neobdržali kúpnu cenu alebo ste neprevzali tovar;
 • tovar nie je možné z objektívnych príčin dodať za pôvodných obchodných podmienok (najmä z dôvodu, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR a pod.);
 • plnenie sa stane objektívne nemožné alebo nezákonné.

 

V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených okolností, budeme Vás bezodkladne informovať o našom odstúpení od zmluvy.

 

Ak ste už kúpnu cenu úplne alebo čiastočne uhradili, vrátime vám prijatú sumu do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite alebo z ktorého vykonal platbu.

  

Reklamačný protokol a formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov

  

práva z chybného plnenia pre Spotrebiteľov

  

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať podľa nášho Reklamačného poriadku pre spotrebiteľov.

 

Odstúpenie od zmluvy za
Podnikatelia a právnické osoby

 

 • Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. Predávajúci v takom prípade vráti kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu rovnakým spôsobom, akým ju kupujúci zaplatil.
 • Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 7 dní. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá predávajúcemu vznikne omeškaním kupujúceho, zostáva nedotknutý.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého termínu dodania.
 • Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád. Kupujúci ďalej nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (vrátane tovaru špeciálne upraveného a naprogramovaného podľa VIN čísla).
 • Odstúpenie od Zmluvy musí byť vždy uskutočnené elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý už kupujúci dostal, a to do 10 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru pred vrátením tovaru predávajúcemu po odstúpení od zmluvy.

 

 

Práva z chybného plnenia za
Podnikatelia a právnické osoby

 

 • Podmienky pre uplatnenie práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby predávajúceho.

  

Špeciálne objednávky a objednávky elektronických komponentov nie je možné vrátiť.

 

- špeciálne objednávky s VIN číslom nie je možné po objednaní zrušiť!

- diely objednané s VIN číslom, ako sú kľúče, riadiace jednotky, mechatronika, nie je možné po doručení vrátiť!

- diel naprogramovaný podľa VIN čísla nie je možné vrátiť.

- čas spracovania týchto dielov je dlhší ako normálne!** Vrátenie peňazí na bankový účet musí obsahovať IBAN a SWIFT kód (BIC) pre medzinárodné prevody.